tajemnicerosji1-udacznyj

UDACZNYJ – MIASTO DIAMENTÓW

film dokumentalny

  • 
reżyseria: Jerzy Śladkowski
  • 
zdjęcia: Mikołaj Sidorczenko
  • montaż: Agnieszka Bojanowska PSM, Sławomir Piernik PSM
  • 
produkcja: BESTA FILM Stanisław Krzemiński
  • rok produkcji: 1997
  • 
czas: 53 min

Tu na północy Syberii – w jednym z najbogatszych zakątków świata, życie jest tak nieciekawe, ciężkie i pozbawione przyszłości. Mężczyźni i kobiety – zwłaszcza młodzi – liczą na los szczęścia – grają, jak się tu mówi, w „jakucką ruletkę”.

Mirnyj – miasto i jego satelity – Udacznyj i Polarnyj wraz z przylegającymi osadami, to jedno z niewielu miejsc na północy które nie ma w swojej historii okresu łagrów i prześladowań. Miasto zamknięte – Mirnyj – to dzieło komsomolców – entuzjastów i idealistów, z których większość do dziś uważa komunistyczną przeszłość Rosji za powód do dumy. Mirnyj to też miasto – legenda – legenda o lepszych warunkach życia, lepszych zarobkach i lepszych perspektywach.

Okręg Mirnyj trzymany jest w żelaznym uścisku przez południowoafrykański syndykat De Beers. To De Beers do dziś określa skalę wydobycia, cenę kamieni i jaki procent urobku zostaje w Rosji na użytek rynku wewnętrznego. Ostatnia umowa zawarta na przełomie lat 90-91 wygasa w pierwszej połowie 96 roku. Rosjanie walczą o większą swobodę, lepsze ceny i sprawiedliwszy podział urobku. Ale De Beers który po raz pierwszy w swej historii ma kłopoty ze sprzedażą swoich zapasów nie idzie na żadne ustępstwa. Na konflikt Moskwa – Johannesburg nakłada się jeszcze rosnący rozdźwięk na linii Rosja – Jakucja z nieukrywanymi ciągotami Jakutów do autonomii i wyłącznego gospodarowania nieograniczonymi praktycznie bogactwami jakuckiej Północy.

Dalsza zależność od De Beersa oznacza dla okręgu Mirnyj spadek produkcji, dalsze pogorszenie warunków życia i perspektyw na przyszłość. Co oznacza uniezależnienie się od De Beersa – nikt nie jest w stanie przewidzieć. Ludzie De Beersa odwiedzają ostatnio Mirnyj częściej niż Moskwę i Nowy York. Nie są jednak misjonarzami, lecz bezwzględnymi ludźmi interesu. Ich postawa budzi rosnącą niechęć i opór wśród lokalnej ludności. Tutejsi mieszkańcy wiedzą jednak, że od decyzji koncernu zależy ich przyszłość.
Przyszłość, która rysuje się w coraz ciemniejszych barwach.