Szkolenia – szersze usługi łatwiejszy dostęp

Celem projektu było przygotowanie szkoleń, które wykorzystają alternatywne sposoby przekazywania wiedzy.
Wyprodukowanych zostało 10 pakietów kursów zawodowych. Każdy średnio po 15 odcinków. Pakiety składają się z filmów edukacyjnych oraz materiałów drukowanych stanowiących uzupełnienie materiału filmowego.
Szkolenia w perspektywie długoterminowej oferowane będą organizacjom i instytucjom zajmującym się edukacją i aktywizacją osób bezrobotnych.

Odbiorcami docelowymi szkoleń są wszystkie osoby poszukujące nowych kwalifikacji, a także osoby przebywające w aresztach i zakładach penitencjarnych, dla których kształcenie zawodowe stwarza możliwość szybszej i skuteczniejszej adaptacji w społeczeństwie.
Projekt kierowany jest również dla osób mieszkających za granicą.

Pakiety materiałów szkoleniowych umożliwią nabycie atrakcyjnych kwalifikacji w następujących zawodach:

  • Artystyczne układanie kwiatów
  • Florystyka
  • Catering
  • Barman/kelner
  • Układanie glazury i terakoty
  • Fryzjer
  • Manicure-pedicure
  • Masaż
  • Kosmetyczka
  • Wizaż

Szkolenia dostępne będą na różnych nośnikach (kasety VHS, płyty CD i DVD oraz pliki komputerowe), co umożliwi słuchaczom naukę w odpowiadającym im czasie i miejscu.
Do każdego pakietu zostały przygotowane również drukowane materiały dydaktyczne dla słuchaczy oraz materiały dla prowadzącego szkolenie.