towarzyszkazona.jpg

TOWARZYSZKA ŻONA

film dokumentalny

  • scenariusz i reżyseria: Małgorzata Bucka
  • zdjęcia: Tomasz Michałowski
  • montaż: Jacek Stanclik
  • produkcja: BESTA FILM Stanisław Krzemiński
  • rok produkcji: 2003
  • czas: 61 min

Margot Honecker, Elena Ceausescu

Łączy je niejedno: niesolidne wykształcenie, za to liczne doktoraty honoris causa; zaniedbane lub wręcz zdziczałe dzieci, intensywne życie: brak czasu choćby tylko na wydawanie milionów zgromadzonych na szwajcarskich kontach bankowych; smutny albo i tragiczny koniec kariery politycznej.

Obie były żonami nie tylko swoich mężów, ale i ich partii. Inaczej niż Raisę Gorbaczow, nie zadowalała ich rola pierwszej damy. Obie panie osobiście pełniły ważne funkcje państwowe. Na losie obu tych kobiet władzy zaważyły właśnie ich partie komunistyczne i tradycje krajów, którymi rządziły.

Za pomocą zdjęć archiwalnych oraz materiału filmowego dokumentującego ślady po państwie totalitarnym w dzisiejszej Rumunii i na terenie byłych Niemiec Wschodnich ukazane zostały dwa typy dyktatury komunistycznej: bałkańskie Bizancjum i waleczny upór ideologiczny NRD.